Έργα μαθητών

Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Ω! και ενα πλοκάμι! Από την Ράνια! Τέλειο!!